Çapakçur Gazetesi – Bingöl Haber

5 KALEM VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ TAMAMLAMA PROJESİ (DAP) CİHAZ ALIMI VETERİNER FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

5 KALEM VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ TAMAMLAMA PROJESİ (DAP) CİHAZ ALIMI VETERİNER FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
565
28 Şubat 2020 - 15:56

5 KALEM VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ TAMAMLAMA PROJESİ (DAP) CİHAZ ALIMI VETERİNER FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

5 Kalem Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Tamamlama Projesi DAP Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

 

1-İdarenin

 1. a) Adresi : SELAHADDİN-İ EYYUBİ MAHALLESİ AYDINLIK CADDESİ NO:1 12000 BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4262160012 – 4262160011
 3. c) Elektronik Posta Adresi : : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Laboratuar Cihaz Alımı- Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 

 1. b) Teslim Yeri : Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi Laboratuarlarına yüklenici veya vekili tarafından teslim edilecektir. yüklenici veya vekili tarafından teslim edilecektir.

 

 

 

 

 1. c) Teslim Tarihi : : Yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Sözleşme imzalandığı gün(1gün) kabul edilecektir.

 

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : : Bingöl Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi 2/29 BİNGÖL

 

 1. b) Tarihi ve saati : 13.03.2020 – 10:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.           Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin verdiği yetki belgesi distrübütörden alınmış ise; distrübütörün de üretici firmasından almış olduğu yetki belgesini ihale dosyasına koymak zorundadır.

İsteklinin verdiği yetki belgesi üretici firmadan alınmış ise; Üretici firmanın üretici olduğuna dair belge veya belgeleri ihale dosyasına koymak zorundadır.

YETKİ BELGESİ İSTENİLEN KISIMLAR:

 1. KISIM, 2. KISIM VE 3. KISIMLAR İÇİN YETKİ BELGESİ SUNULACAKTIR.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belge düzenlemesi:

İstekli teklif ettiği ürün ile ilgili Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. madde hükmü gereğince Satış Sonrası Servis, Bakım, ve Onarımına ait belge ve kriterleri ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin adını, markasını, modelini, menşei bilgilerini word/excel şekilde doldurarak, yetkili kişi tarafından imzalanmış halini teklif dosyalarında sunacaklardır.

2- İstekliler teklif edilen mallara ait orijinal katalogları sunacaklardır. Teklif edilen mallara ait bilgilerin orijinal katalog üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak sunulmayan, orijinal olmayan ve teklif edilen mallara ait bilgilerin işaretlenmediği kataloglar kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bingöl Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Birimi 2/29 BİNGÖL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
KÖŞE YAZARLARI

Tüm Hakları Saklıdır. Lütfen Haberleri Kopyalamayınız. Sitemizden alınıp değiştirilen haberlerden Çapakçur Gazetesi Sorumlu Değildir. Gazetemiz Haber Ajanslarına abonedir.