Çapakçur Gazetesi – Bingöl Haber

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
3.180
09 Mayıs 2019 - 13:13

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE

BAĞLI KURULUŞLARIN KIRTASİYE ALIMI İŞİ

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 19

UNCU MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER

İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüz ile Müdürlüğümüze bağlı kuruluşların kırtasiye alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   :2019/198300

1-İdarenin

 1. a) Adresi : :YENİŞEHİR MAHALLESI SELHATTİN KAYACADDESI NO:33 12000 BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL
 2. b) Telefon ve faks numarası : :4262131540 – 4262134980
 3. c) Elektronik Posta Adresi : :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : :https://ekap.kik.gov.tr/

(varsa) EKAP/

2-İhale konusu malın :

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :Müdürlüğümüz ile Müdürlüğümüze bağlı kuruluşların 8 kısım 208 kalem kırtasiye malzemesi alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yerleri : Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadın Konuk Evi Müdürlüğü, İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Bingöl Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Bingöl Sosyal Hizmet Merkezi, Karlıova Sosyal Hizmet Merkezi
 3. c) Teslim tarihi : Teslim süresi; sözleşme tarihinden itibaren 25 takvim günüdür

3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer Bingöl : Yenişehir mahallesi selahattin kaya caddesi no.33
 2. b) Tarihi ve saati:09.05.2019 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-cak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gaze-tesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bingöl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün veznesine döküman bedeli yatırılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınıradresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLAN


HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
KÖŞE YAZARLARI

Tüm Hakları Saklıdır. Lütfen Haberleri Kopyalamayınız. Sitemizden alınıp değiştirilen haberlerden Çapakçur Gazetesi Sorumlu Değildir. Gazetemiz Haber Ajanslarına abonedir.