Çapakçur Gazetesi – Bingöl Haber

İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARINA BENZİN ALIMI

İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARINA BENZİN ALIMI
663
12 Şubat 2020 - 15:16

İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARINA BENZİN ALIMI

BİNGÖL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel İdaresi Araçlarına benzin alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/71108

 

1-İdarenin
a) Adı:BİNGÖL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Elazığ Muş karayolu üzeri Saray Mah. İl Özel İdaresi ek hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 12000 BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL
c) Telefon ve faks numarası:4262131227 – 4262131064
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:İl Özel İdaresi Araçlarına benzin alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:10.000 Litre Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İdarece sözleşmenin imzalanmasında sonra yüklenici firmaya bildirilecek araçlar yüklenici firmaya ait istasyona ait pompadan fiş karşılığında alınacak.
ç) Süresi/teslim tarihi:İdarece ihaleye çıkarılan akaryakıt sözleşme süresi olan 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü içinde ihale konusu miktar yüklenici firmaya ait Belediye sınırları içindeki pompasından fiş karşılığında kurum araçlarına teslim edilir.
d) İşe başlama tarihi:5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.02.2020 – 09:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Elazığ Muş karayolu üzeri Saray Mah. İl Özel İdaresi ek hizmet binası İhale toplantı salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

EPDK tarafından verilen İstasyonlu Bayilik Lisans Belgesinin aslı ya da Noter tasdikli sureti” teklif dahilinde verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Fiyat dışı unsur değerlendirmesi Akaryakıt İstasyonunun belirtilen İdare (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) merkezine uzaklığı, idareye mesafeden kaynaklanan Km başına akaryakıt maliyetini etkileyeceğinden, “İstasyonun İdare (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Olan Mesafesi” fiyat dışı unsur olarak dikkate alınacaktır. Mesafe hesabında; İdare (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)merkezinde bulunan herhangi bir aracın istasyondan yakıt alarak tekrar idare merkezine döneceği varsayılarak bu süreçte kat edeceği toplam mesafe (Gidiş-Geliş), Km cinsinden dikkate alınır. Tek yön veya kuş uçumu mesafeler dikkate alınmaz
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 90
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır.

 

TanımıFiyat Dışı Unsur Puanı
İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 0,0 Km – 5,0 Km arası10
İstasyonun İdareye Olan Mesafesi= 5.1 Km- 10,0 Km arası6
İstasyonun İdareye Olan Mesafesi= 10,1 km ve üstü1

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
KÖŞE YAZARLARI

Tüm Hakları Saklıdır. Lütfen Haberleri Kopyalamayınız. Sitemizden alınıp değiştirilen haberlerden Çapakçur Gazetesi Sorumlu Değildir. Gazetemiz Haber Ajanslarına abonedir.