Çapakçur Gazetesi Bingöl Haberleri

”Bilge

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜGÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIGI BAKAN YARDIMCILIKLAR

603
26 Temmuz 2019 - 14:56

İl Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalışan araçlarda kullanılmak üzere 12,000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/341867

1-İdarenin

 1. a) Adresi )      Yenişehir Mah. Hastane Cad. Gıda Tarım ve Hayvan-cılık İl Müdürlüğü 12100 MERKEZ BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4262131025 – 4262134500
 3. c) Elektronik Posta Adresi : bingol.@gthb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebile-ceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa

-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 Litre Motorin Alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartna-meden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim Yerleri Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Düza-ğaç Kampüsü Akaryakıt Pompası
 3. c) Teslim Tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Yenişehir Malı.Hastane Caddesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 1 Nolu Hizmet Binası 2.Kat Toplantı Salonu
 2. b) Tarihi ve saati : 30.07.2019 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-lanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere-ğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. a) İstekli’ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise ;Enerji Piyasası Düzenle-me Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kurulu-şu olduğunu gösteren belgeyi,
 2. b) İstekli ‘ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ‘ ise ; Teklif sahibi-nin Bayisi olduğu kuruluş dan verilmiş ‘ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
 3. c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere veril-miş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
 4. d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya ku-rucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halin-de, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 .. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 1 Nolu Hizmet Binası Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları•veya EKAP üze-rinden e-’imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-dürlüğü 2. kat toplantı salonu veya Muhasebe Birimi adresine elden teslim edilebilece-ği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden ve-receklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İLAN

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
KÖŞE YAZARLARI

Tüm Hakları Saklıdır. Lütfen Haberleri Kopyalamayınız. Sitemizden alınıp değiştirilen haberlerden Çapakçur Gazetesi Sorumlu Değildir. Gazetemiz Haber Ajanslarına abonedir.

porno izleporno indirsikiş izle

istanbul escortşişli escort