Bingöl’ün Vilayet Olma Süreci

1926’da Elazığ, 1925’te Muş’a bağlı olan Bingöl 25.12.1935 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kanunla Bingöl il statüsü kazandı.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında Elazığ, 1929 yılında da Muş’a bağlanan Bingöl, 1936 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kanunla vilayet oldu.1945 yılında da İl Merkezi olan Çapakçur’un adı Bingöl olarak değiştirildi. 1935 yılında il statüsü kazanan Bingöl’e Vali konağı 1938 yılında yapıldı. 2003 depreminde zarar gören tarihi yapı yıkıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 25.12.1935 tarihli tutanaklarında şu ifadeler yer aldı:

MADDE 5: Muş Vilayetinin Çapakçur, Genç, Solhan ve Bingöl kazaları ile Erzincan vilayetinin Kığı kazasından teşekkül etmek ve merkezi Çapakçur kasabası olmak üzere Bingöl Vilayeti kurulmuştur.

BAŞKAN: Maddeyi kabul edenler… Etmeyenler…  Kabul edilmiştir.

Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylamada Hakkâri, Bitlis ve Tunceli’de il statüsü kazandı.

FEVKALADE ÖDENEK

Bingöl ve diğer iller için 1935 yılında ayrılan ilk bütçe 351 bin 638 bin lira oldu. Memur maaşları ve yapılacak tadilatlar için 504 bin 896 lira yollandı.

MUVVAT MADDE 2: yeni teşkil edilen vilayet ve kaza ve nahiye memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretleri ile bu teşkilata aid inşaat ve tamirat masrafı karşılığı olarak 1935 mali yılı umumi muvazenesine giren daire bütçelerinin bu kanuna bağlı (5) numaralı cedvelde gösterilen tertiblerine 504 896 lira munzam tahsisat konulmuştur. Yine mezkûr teşkilatın masrafları karşılığı olarak bağlı (6) numaralı cedvel mucibince muhtelif dairelerin 1935 mali yılı bütçelerinde açılan fasıllara 351 638 lira fevkalade tahsisat konulmuştur.

SIRADAKİ HABER:  Bingöllü Milli atlet Yavuz Ağralı hem babasına yardım ediyor, hemde olimpiyatlara hazırlanıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.