DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN (DHMİ)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN (DHMİ)

KONU: BİNGÖL HAVALİMANI SICAK-SOĞUK İÇECEK OTOMAT MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI

  1. Bingöl Havalimanı terminal binası gelen yolcu salonunda 1 adet sıcak-soğuk içecek otomat yeri KDV dahil aylık 750.-TL (YediYüzElli Türk Lirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.
  2. Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Bingöl Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.
  3. İhaleye iştirak edecekler 3.000.-TL (ÜçbinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.
  4. Kiralanacak mahalle talip olanlar 23/10/2019 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Bingöl Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
  6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.
  7. İhale 23/10/2019 günü saat 14.30’da DHMİ Bingöl Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
  8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Miidürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana  Bulvarı,

No: 32 Etiler  06560 Yenimahalle/ Ankara

Tel: O 312 204 22 97

Faks:  0312 212 54 22

Tel: O 312 204 22 97

Faks: 0312 212 54 22

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.