Lisansüstü Programlara 667 Öğrenci Alınacak

Bingöl Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı güz dönemi lisansüstü öğrenci alımı için ilana çıktı. Bingöl Üniversitesinde lisansüstü programlara 667 kontenjan ayrıldı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 12’si doktora, 144’ü Tezli Yüksek Lisans, 115’i de Tezsiz Yüksek Lisan olmak üzere toplam 281 kişilik kontenjan tahsis edilirken; Yaşayan Diller Enstitüsü’ne 4’ü doktora, 14’ü de Tezli Yüksek Lisans olmak üzere 18 kişilik kontenjan ayrıldı. Böylece üniversitemizin lisansüstü programlarına toplam 667 öğrenci alınacak.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE 86 KİŞİLİK KONTENJAN

2018-2019 Akademik yılı güz dönemi için ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler için Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 9’u doktora, 34’ü de Yüksek Lisans; Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 7’si doktora, 36’sı da yüksek lisans olma üzere toplam 86 kişilik kontenjan tahsis edildi.

UNİP’E 13 KONTENJAN AYRILDI

Üniversitelerarası İşbirliği Programı (UNİP) kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 3, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne de 10 olmak üzere toplam 13 kişilik kontenjan ayrıldı.

Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” çerçevesinde 2019-2020 Öğretim yılı Güz Dönemi için belirtilen ‘Yüksek Lisans’ ve ‘Doktora Programları’na öğrenci alımı için ilana çıkıldı. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yaşayan Diller ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde alınacak lisansüstü programlar şöyle:

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANA BİLİM DALLARI VE PROGARMLAR

 İşletme                : (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe Finansman,

Sosyoloji                                                            : (Tezli Yüksek Lisans)

İslam İktisadı ve Hukuku                            :  (Tezli Yüksek Lisans)

Ekonomi ve Siyaset (ABD): (Tezli Yüksek Lisans)               İktisat ve Siyaset

Tarih

: (Tezli Yüksek Lisans) ( Alan İçi ) Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Cumhuriyet Tarihi,  Genel Türk Tarihi

SIRADAKİ HABER:  "Bingöl ticari piyasası yok olmakla karşı karşıya kalabilir"

Tarih: (Doktora) Yeniçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi

Temel İslam Bilimleri: (Tezli Yüksek Lisans) İslam Hukuku, Tefsir, Arap Dili ve Belagatı, Hadis,     Kelam, Tasavvuf, İslam Mezhepleri

Temel İslam Bilimleri: (Doktora) İslam Hukuku, Arap Dili ve Belagatı, Kelam

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans )

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANA BİLİM DALLARI VE PROGARMLAR

Bahçe Bitkileri ( Yüksek Lisans)

Biyoloji (Yüksek Lisans)

Fizik (Yüksek Lisans)

Makine Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Kimya (Yüksek Lisans)

Moleküler Biyoloji ve Genetik ( Yüksek Lisans)

Tarla Bitkileri (Yüksek Lisans)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(Yüksek Lisans)

Zootekni (Yüksek Lisans) Hayvan Yetiştirme, Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik

İş sağlığı ve Güvenliği (Yüksek Lisans)

Matematik ( Yüksek Lisans )

Gıda Güvenliği  ( Yüksek Lisans )

Arı ve Arı Ürünleri (  Yüksek Lisans)

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ( Yüksek Lisans)

Tarla Bitkileri   (Doktora)

Zootekni ( Doktora )      Hayvan Yetiştirme

Arı ve Arı Ürünleri  (  Doktora )

Kimya (Doktora) Fizikokimya, Organik Kimya, Biyokimya, Anorganik Kimya

Biyoloji ( Doktora )          Zooloji, Botanik

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ ANA BİLİM DALLARI VE PROGARMLAR

Kürt Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans)

Kürt Dili ve Edebiyatı: (Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı)

Zaza Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans)

Zaza Dili ve Edebiyatı (Doktora Programı)( SAVAŞ ERDOĞAN)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.