Çapakçur Gazetesi Bingöl Haberleri

Özel İdarede Neler Oluyor?

HDP İl Genel Meclis Grubu adına konuşan Aydın Kaya, Sayıştay denetimi sonuçları hakkında yaptığı açıklamasında “Bingöl il özel idaresinin Sayışta 2017 denetimi neticesinde kurumun faaliyet ve işleyişine ait 22 işlemde mevzuata aykırı kusurlu işleyişin olduğunu tespit etmiştir. Kurumun cevaben söz konusu yanlışlıklara tekrar düşmeyeceğini beyan ederek hepsini kabul ettiği görülmektedir. Bu işleyiş neticesinde, kurum hesaplarının güvenirlik ten uzak ve birçok konuda kurumun zarara uğratılmasına mahal verilen kayıtların olduğu ve kurum gelirlerinin tahsil edilmeyip kurumu zarara uğrattığı ortaya çıkmıştır” dedi.

Özel İdarede Neler Oluyor?
1.581
08 Aralık 2018 - 1:42

HDP İl Genel Meclis Grubu adına konuşan Aydın Kaya, Sayıştay denetimi sonuçları hakkında yaptığı açıklamasında “Bingöl il özel idaresinin Sayışta 2017 denetimi neticesinde kurumun faaliyet ve işleyişine ait 22 işlemde mevzuata aykırı kusurlu işleyişin olduğunu tespit etmiştir. Kurumun cevaben söz konusu yanlışlıklara tekrar düşmeyeceğini beyan ederek hepsini kabul ettiği görülmektedir. Bu işleyiş neticesinde, kurum hesaplarının güvenirlik ten uzak ve birçok konuda kurumun zarara uğratılmasına mahal verilen kayıtların olduğu ve kurum gelirlerinin tahsil edilmeyip kurumu zarara uğrattığı ortaya çıkmıştır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi Bingöl İl Genel Meclisi Grubu adına açıklamalarda bulunan Meclis Üyesi Aydın Kaya, “Öncelikle HDP grubu olarak hiç kimseyi hedef almış değiliz ve yine hiç kimseyi yolsuzlukla itham etmiyoruz. Eleştirilerimiz ve sorgulamalarımız kurumsal bir anlayışla özel idare kurumunadır. ve halkımızın bizlere yüklemiş olduğu sorumluluğumuzun da gereğidir” dedi.

22 İŞLEMDE MEVZUATA AYKIRI KUSURLU İŞLEYİŞ TESPİT EDİLDİ, KUSURLAR KABUL EDİLDİ

Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

“Bingöl il özel idaresinin Sayışta 2017 denetimi neticesinde kurumun faaliyet ve işleyişine ait 22 işlemde mevzuata aykırı kusurlu işleyişin olduğunu tespit etmiştir. Kurumun cevaben söz konusu yanlışlıklara tekrar düşmeyeceğini beyan ederek hepsini kabul ettiği görülmektedir. Bu işleyiş neticesinde, kurum hesaplarının güvenirlik ten uzak ve birçok konuda kurumun zarara uğratılmasına mahal verilen kayıtların olduğu ve kurum gelirlerinin tahsil edilmeyip kurumu zarara uğrattığı ortaya çıkmıştır.”

65 SAYFALIK SAYIŞTAY DENETİMİNDEN ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR

Kaya, İl Genel Meclisine verdikleri soru önergesinden, 65 sayfalık Sayıştay denetiminden somut bir şekilde ortaya çıkan sonuçları şöyle açıkladı:

“1. Çok ciddi mali ve idari disiplinsizliğin olduğu ortaya çıkmaktadır.

2.Bingöl il özel idaresinin muhasebe verileri güven vermeyip, kurumun muhasebe kayıtları üzerinden geleceğe ilişkin yapılan planlamalar da sağlıklı referanslar değildir.

3.İl özel idaresi bir gelirlerini tahsil etmekte aciz bir durumda.ve kurum büyük gelir kaybına uğramakta.

4.Köye hizmet götürme birliğine yasalarca belirlenen koşulların dışında para aktarımı yapılmakta ve KİK denetiminde tabi olmadığı için KHGB yapılmaması gereken ihaleler yapılmakta.”

2017 SAYIŞTAY DENETİMİ SONUÇLARI HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

Kaya, verilen soru önergesinde Kurumun, raporda belirtilen kusurlu işleyiş ile ilgili ortaya çıkan olumsuzlukların ne düzeyde olduğunu anlamak için, aşağıdaki açıklamalar ışığında sorulan sorulara cevap verilmesini istediklerini belirterek, soru önergesindeki içerikleri şöyle paylaştı:

“KATILIM PAYI ÖDENDİĞİ HALDE MUHASEBE KAYITLARINA ALIMADI”

Soru 1:2007 yılından itibaren 2017 yılı sonuna kadar İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesine katılım payı olarak Bingöl İl Özel İdaresinin Genel Bütçe vergi gelirlerinden alacağı paydan 5.597.573,24-TLkesinti yapılmıştır. Ancak 2017 yıl sonu muhasebe kayıtlarında, Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında İller Bankası Anonim Şirketindeki ortaklık payı için 4.929.523,60-TL tutarında kayıt yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile 668.049,64-TL sermaye katılım payı ödendiği halde muhasebe kayıtlarına alınmadığı Sayıştay raporundan anlaşılmaktadır.”

“HESAPLARDA EKSİK GÖRÜLÜYOR”

“Bingöl il özel idaresinin iller bankası tarafından son 10 yılda ortaklık sermayesi için kesilen meblağ 5,597,573,24 TL. Olmasına rağmen neden özel idare hesapları, ilgili hesabında 4.929,523,60 TL. olarak görünmektedir?668,049,64.TL. fark muhasebe sel bir kayıt hatası mıdır, yoksa ödenmiş gösterilip farklı bir amaçla mı kullanıldı?Bu durum Bingöl il özel idaresinin iller bankasındaki hisse oranında bir etki yaratmakta mıdır?”

“HANGİ KURUMLARIN KAYITLARI DOĞRU?”

Soru 2:Bingöl İl Özel İdaresinin, Bingöl Organize Sanayi Bölgesine %40 hisse oranıyla, Bingöl İş Geliştirme Ltd. Şirketine % 70 hisse oranıyla, Bingöl Betonsan Anonim Şirketine % 83 hisse oranıyla ve Bingöl Yem, Süt ve Besicilik Anonim Şirketine % 99,97 hisse oranıyla iştirak ettiği tespit edilmiştir. Ancak Bingöl İl Özel İdaresince, hissesi oranında, İlgili şirketler ile Organize Sanayi Bölgesine yatırılan sermaye tutarlarının tam ve doğru bir şekilde muhasebeleştirilmediği, bu tutarların bazen giderler hesabına ilgili yılın gideri olarak kaydedildiği, bazen de kurumlara Verilen Borçlardan Alacaklar hesabına kaydedildiği görülmüştür. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi ile ortak olunan şirketlerin malitabloları ile Bingöl İl Özel İdaresinin muhasebe kayıtları karşılaştırıldığında, tutarların birbirleri ile uyumsuz olduğu Sayıştay raporundan anlaşılmaktadır.

Sermaye olarak yatırılan ancak kurum hesabına gider olarak kayıt edilen ve geri alınmak üzere kurumlara verilen borç olarak kayıt edilen meblağ kaç TL.dir?

Sermaye ortaklığı bulunan kurumlarla ile özel idaresi muhasebe kayıtları birbirleriyle farklılığı kaç TL.dir?Hangi kurumun kayıtları doğrudur?”

“KULLANILAN KREDİLERLE İLGİLİ 364 BİN TL MUHASEBE KAYITLARINDA FARKLILIK VAR”

Soru 3:İller Bankası Anonim Şirketinin resmi web sitesinden görülen kayıtlara göre, 31.12.2017 tarihi itibari ile, Bingöl İl Özel İdaresinin İller Bankasına 2.213.118,54-TL tutarında kredi borcu olduğu tespit edilmiştir. Ancak Bingöl İl Özel İdaresi 2017 yılı sonu muhasebe kayıtlarında ilgili hesabın alacak kalanları toplamının 1.849.111,69-TL olduğu görülmüştür. Kullanılan kredilere ilişkin olarak kurumlar arasında 364.006,85-TL tutarında muhasebe kayıtlarında farklılık olduğu, 2017 Sayıştay denetim raporundan anlaşılmaktadır.

Yıl sonunda özel idare ile borçlu ve alacaklı olduğu kurumlarla teyit yazışmaları yapılmıyor mu?Kurumlar arasındaki farklılık olan 364.006.85 tl ödenmiş gösterilip farklı amaç için mi kullanıldı?”

“FARKLI GİDERLEŞTİRİLDİ, TAKİBİ YAPILMADI”

Soru 4:Bingöl İl Özel İdaresinin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucu İl Özel İdaresine ait elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri ile diğer idarelere ait elektrik abonelikleri için Bingöl İl Özel İdaresince, ödenen güvence bedelleri olarak toplamda 209,946,44.TL 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilerek takibinin yapılması gerekirken, 630 Giderler Hesabı ile giderleştirildiği ve takibinin yapılmadığı tespit edildiği Sayıştay raporundan anlaşılmaktadır.

İl özel idaresinin Su, Elektrik, doğalgaz ve diğer kurumların elektrik abonelikleri için güvence bedeli olarak ödenen toplam 209,946,44.TL kurumun muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilmesi muhasebe sel bir kayıt hatası mı?

Sayıştayca tespit edilen Bu durum fark edilmeseydi söz konusu depozitolar tahsil edildiğinde kurum hesaplarına yatırılmaması durumunda nasıl fark edilecekti?”

“İDARENİN TÜM VARLIKLARININ BİRÇOĞU KAYIT DIŞI”

Soru 5:150 ilk madde malzeme hesabı, 250 Arazi ve arsalar hesabı, 251 Yer altı ve yer üstü düzenleri hesabı, 252 Binalar hesabı, 253 Tesis makine ve cihazlar hesabı, 255 demirbaşlar hesabı, 257 Birikmiş amortisman hesabı.

Yukarıda belirtilen hesaplarda kayıtlı Bingöl il özel idaresine ait 250,251 ve 252 hesaplarda kayıtlı olan taşınmazların, 19.06.2014 tarihinde çıkartılan kamu taşınmazlarına ait kayıt kriterleri yönetmenliği esasına göre güncelleme yapılmadığı, ve yine 150,253 ve 255 hesaplarında kayıtlı varlıklarının muhasebe kayıtlarında farklılıkların olduğundan Bingöl il özel idaresinin tüm varlıklarının bir çoğunun kayıt dışı olduğu fiili durum ile kayıtlı durum arasında çok büyük farklılıkların olduğu Sayıştay denetiminden anlaşılmaktadır.

Bu durumda kurum envanterinde kayıtlı olmayan varlıklar kontrol dışı değil midir. kayıp olması durumunda tespiti mümkünümdür nasıl?Yine kurumun varlıkları için her yıl sonunda yapılan değer artışı ve ayrılan amortisman, muhasebe kayıtlarındaki veriler üzerinden yapıldığı düşünülürse amortisman hesaplaması hatalı değil midir?Toplamında Özel idaresi kayıtlarında olmayan varlıkların sevk ve idaresini nasıl yapmaktadır?kayıtlarında görünmeyen cihazların resmi olarak tamir bakımını nasıl yapmaktadır?”

“ÖZEL İDARENİN PAYI TAHSİL EDİLMEDİ”

Soru 6: 3213 Sayılı Maden Kanunu’na göre Bingöl il sınırları içerisinde faaliyet gösteren I-a grubu dışındaki maden işletmelerinin hasılatlarından Bingöl il özel idaresine düşen payına ilişkin takip, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılmaması nedeniyle Bingöl İl Özel İdaresinin payı olarak tahsil edilmesi gereken tutarların tespit edilemediği 2017 Sayıştay raporundan anlaşılmaktadır.Bingöl il özel idaresinin bu ihmal neticesinde gelir kaybı ne kadardır?”

“KONTROL DENETİMDEN ÇIKARTILIP İHALE EDİLDİ”

Soru 7: Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarının kamu yatırım programında yer alan projelerine ait yatırımları için bütçelerinde ayrılan ödenekler, il özel idarelerine aktarılmakta ve bu ödenekler karşılığı hizmetler de il özel idaresinin tabi olduğu mevzuat kapsamında ihalesi yapılarak gerçekleştirilmektedir. İl Özel İdaresine aktarılan ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmasına izin veren bir hüküm bulunmamasına rağmen ,Bingöl il özel idaresince farklı işlerin için gelen toplam 28.544.274,56-TL tutarındaki ödeneğin KGB’ne aktarıldığı tespit edilmiş, KHGB kapsamında yapılan ihaleler,6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 4734sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının tabi olmadığı için yapılan ihalelerin mevzuata uygun olmadığı Sayıştay raporundan anlaşılmaktadır.

Toplamda 28.544.274.56 TL. Ödenek neden köye hizmet götürme birliğine aktarılıp, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 4734sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunları kapsamının dışına alınarak yasal kontrol denetimden çıkartılıp ihale etmiştir?

Bu kapsamda yapılan ihaleler nasıl yapılmıştır? çağrı usulü ile yapılan ihale var mı? kaç ihale yapılmış? Hangi firmalar % kaç kırım ile verilmiş?Bu durum yasal bir suç teşkil etmiyor mu?”

“51’NCİ MADDEYE AYKIRI BİR ŞEKİLDE BORÇLANDIRILDI”

Soru 8: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları ”başlıklı 6’ncı maddesinin (b) bendine ek fıkrasında; Belirtilen hükme göre, devreden ödenek karşılığı nakdin de devredilmesi, ödeneklerin gönderiliş/tahsis amacı dışında kullanılmaması gereklidir. Bu nedenle merkezi idareden ödenek gönderme onayı ile gönderilen ödeneklerin başka amaçlarla kullanılması,5302 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Bingöl İl Özel İdaresinin tahsis amacı dışında harcadığı ödenekler,2014 yılı için 11.282.979,12-TL, 2015 yılı için 2.627.448,98-TL 2016 yılı için 3.710.806,22-TL ve 2017 yılı için 3.157.178,94-TL olup toplamda 20.778.413.26 TL ,dir. Bingöl il özel idaresi bu fiili durumla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun “Borçlanma” başlıklı 51’inci maddesine aykırı bir şekilde borçlandırdığı Sayıştay raporundan anlaşılmaktadır.

Neden Başka kurumlar için tahsis edilen para kullanılarak Bingöl İl özel idaresi neden 20.778.413.26 borç altına sokulmuştur? Bu para hangi faaliyetler için kullanılmıştır?

Kurumun borçlanması, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun “Borçlanma” başlıklı 51’inci maddesine açıkça belirlenmişken neden kanun ön gördüğü şekilde borçlanmaya cihetine gidilmemiştir?Bu durum yasal bir suç teşkil etmiyor mu?”

“18’NCİ MADDE İHLAL EDİLEREK PARA AKTARILDI”

Soru 9: Bingöl İl Özel İdaresi bütçesinden 5355 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen hükmünler doğrultusunda KHGB.ne hangi durumlarda para aktarabileceğini belirtmektedir. Ancak Bingöl özel idaresi, 5355 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin üçüncü maddesini ihlal ederek 2,118,488,76.TL, beşinci maddesini ihlal ederek te 290.000,00-TL Köylere hizmet götürme birliğine para aktardığı, Sayıştay denetim raporundan görülmektedir.

Toplam 2.408.488.76 TL neden KHGB ne kanunca belirlenen hallerin dışında aktarıldı?Bu yasal bir suç değil midir?”

“KURUM NE KADAR GELİR KAYBINA UĞRATILDI?”

Soru 10: 3213 sayılı Maden Kanunu’nun “Madencilik faaliyetlerinde izinler” başlıklı 7’nci Maddesi gereğince, Devlet Su İşlerine ve Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait Projelerin Yapım İhalelerini Alan Yüklenicilerin, Yapım ve Üretim Sahası Kendilerine Devredildikten Sonra İl Özel İdaresine Ödemeleri Gereken İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bedelleri ile İdare Payını Ödemedikleri, 2017 Sayıştay denetim raporundan anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda kaç işyerinden ruhsat ve idare payı alınmamıştır?Kurum ne kadar gelir kaybına uğramıştır?Bu durum yasal bir suç değil midir?”

“TRAFOLAR NEDEN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİR EDİLMİYOR?”

Soru 11: 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine göre, enerjinin bina giriş noktalarına kadar getirilmesi dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır denilmesine rağmen, Bingöl İl Özel İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilen bazı okul, hastane ve hizmet binaları için gerekli olan trafo kurulum giderlerinin Bingöl İl Özel İdaresince karşılandığı tespit edilmiştir. Ayrıca trafoların bakımı halen idare tarafından karşılandığı 2017 Sayıştay denetim raporundan anlaşılmaktadır.

İdare neden kendi bütçesinden trafolar ve enerji bağlantısı için harcama yapmıştır?Kurum yaptığı bu harcamaları neden elektrik dağıtım firmasından talep etmemiştir?Trafolar neden elektrik dağıtım şirketine devir edilmiyor?Kurumun şuana kadar bu minvalde giderleri kaç Tl.dir. Burada kurum zarara uğratılmış sayılmaz mı?”

“KURUM NEDEN İLGİLİLERDEN, İDARE PAYI VE JEOTERMAL SU KULANIM ÜCRETLERİNİ TAHSİL ETMİYOR?”

Soru 12: 5686 sayılı Kanun gereği İl Özel İdaresi tarafından, jeotermal kaynağı kullanan işletmelerden,ilgili mevzuat hükümlerine göre idare payının tahsil edilmediği, yine Bingöl İl Genel Meclisince jeotermal su kullanım bedellerine ilişkin tarifenin belirlenmediği ve turizm belgeli termal tesislerden jeotermal su kullanım bedeli alınmadığı, dolayısıyla yasa hükmünün işletilmediği ve gelir kaynağından yararlanılmadığı gibi jeotermal su kaynaklarının dikkatli kullanılmadığı 2017 Sayıştay denetim raporundan anlaşılmaktadır.Kurum neden ilgililerden, idare payı ve jeotermal su kulanım ücretlerini tahsil etmiyor?Kurum bu ihlalle ne kadar gelir kaybına uğratılmıştır?”

“KURUM KİRADA OLAN MÜLKLERİN KİRASINI TAHSİL ETMİYOR MU?”

Soru 13: Bingöl İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında yer alan hesap kodları itibariyle, muhasebe kayıtlarında yer alması, hem Yönetmelik’in hem de Muhasebat Genel Müdürlüğünün yazıları gereğidir. Ancak bu mülklerin kiralanmasına ilişkin işlemler muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı 2017 Sayıştay denetim raporundan anlaşılmaktadır.

Kurum kirada olan mülklerin kirasını tahsil etmiyor mu? ediyorsa neden muhasebe kayıtlarında görünmüyor?Kurumun bu durumda gelir kaybı var mıdır? Var ise ne kadardır?Bu durum muhasebe sel kayıt hatasından mı kaynaklanıyor?”

“KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMAK İÇİN KANUNEN BELEDİYELERDEN DOĞAN ALACAK HAKLARINI NEDEN TAKİP VE TAHSİL ETMEDİ”

Soru 14: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun da belirtilen, Belediyelerce tahakkuk edilen emlak vergisinin % 10’u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarını korumak için özel idaresinin belirteceği hesaba aktarması gerekmektedir denilse de. Bingöl’de bazı ilçe belediyelerinin bu katkı paylarını 2017 yılında ve geçmiş yıllarda tam olarak değil kısmi olarak yatırdığı, 2017 yılı sonu itibariyle ilçe belediyelerinin ödenmemiş borcu bulunduğu, bazı belediyelerin katkı paylarını hiç yatırmadığı ve yatırılmayan bu paylarla ilgili olarak resmi hiçbir yazışma yapılmadığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan tahsilât belgelerinden ve Bingöl İl Özel İdare yazışmalarından tespit edildiği,2017 Sayıştay denetim raporundan anlaşılmıştır.

İl özel idaresi, kültür varlıklarını korumak için kanunen belediyelerden doğan alacak haklarını neden takip ve tahsil etmedi?Kurum ne kadar gelir kaybına uğramıştır?”

“NEDEN İÇ DENETİCİ ATANMADI?”

Soru 15: İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, danışmanlık faaliyeti olup kanunen iç denetici atanması zorunlu kılınmış ve Bakanlar Kurulu’nun 2013/4747 sayılı karar eki incelendiğinde Bingöl il özel idaresiiçin 3 adet iç denetçi kadrosu ihdas edilmesine rağmen iç denetici atanmadığı Sayıştay denetim raporundan anlaşılmaktadır.

Kanunen zorunlu olması ve bakanlar kurulunca 3 kadro ihdas edilmesine rağmen neden iç denetici atanmadı?”

“VERİLEN MİKRO KREDİLER, MUHASEBE KAYITLARINDA GİDER OLARAK KAYIT EDİLDİĞİNDEN ALACAKLARIN TAKİBİ NASIL YAPILIYOR”

Soru 16: Bingöl İl Özel İdaresi, alacağı niteliğini sürdüren verilmiş mikro kredilerin, vadeleri 1 yıldan uzun süreli olduğundan,muhasebe kayıtlarında Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabında izlenmesi gerekirken, doğrudan gider kaydedilerek muhasebeleştirilmesi ve bu alacakların 2017 yılı içerisinde kurumun alacağı olarak kayıtlarda yer almaması nedeniyle muhasebe kayıtlarındaki kurum alacakları doğruyu yansıtmadığı 2017 Danıştay denetim raporundan anlaşılmaktadır.

Verilen mikro krediler, muhasebe kayıtlarında gider olarak kayıt edildiğinden alacakların takibi nasıl yapılıyor?Bu hatadan kaynaklı, geri ödemesinin vadesi geldiği halde ödemesi yapılmayan, ancak fark edilmeyen kredi taksiti var mıdır? Varsa ne kadardır?”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
KÖŞE YAZARLARI

Tüm Hakları Saklıdır. Lütfen Haberleri Kopyalamayınız. Sitemizden alınıp değiştirilen haberlerden Çapakçur Gazetesi Sorumlu Değildir. Gazetemiz Haber Ajanslarına abonedir.

porno izleporno indirsikiş izle

istanbul escortşişli escort

bolu bayan escort adiyaman bayan escort aydin bayan escort agri bayan escort kirsehir bayan escort aksaray bayan escort amasya bayan escort erzurum bayan escort bartin bayan escort batman bayan escort