T.C. BİNGÖL  İCRA DAİRESİ  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BİNGÖL  İCRA DAİRESİ  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2019/2568 ESAS

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bingöl İl, Merkez İlçe, 1 Ada, 1270 Parsel, KÜL TÜR Mahalle, Gösüman Mevkiindeki 19 Nolu Bağımsız Bölüm. Şehir Merkezine yaklaşık 250 m mesafede, 20 dakika , üreme mesafesindedir. Şehir içi minibüslerle ulaşım vardır. Taşınmaz, 1726, 1 1 m2 alana sahip :1rsa üzerinde bulunan binanın 19 nolu bağımsız bölümündedir. Tapu kaydında katlı ofis ve iş yeri olarak görünen mesken, A blok zemin katta bulunmaktadır. Doğalgaz tesisatı vardır. Bodrum kat+ zemin + 4 normal katlı olmak üzere toplam 6 katlı betonarme binadır. Çatısı ahşap otuı1malı saç. çatılı sıvalı ve boyalı binanın zemin katı asma katlı, işyerleri normal katları ise mesken olarak kullanılmaktadır. 19 nolu b.b. asma katlı ofis ve iş yeri olup mevcutta boş bulunmaktadır. Arsa payı 1726.1 ı m2 x 29/432 = 1 15,87 m2 dir. Taşınmaz elektrik, ulaşım, alt yapı ve su hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi : Merkez/BİNGÖL : Kültür Mah. Bağdüzü Cad. İle İlim Sokağın Kesiştiği Yerde A Bloktadır.

Yüzölçümü :  340 m2         Arsa Payı : 29/432

İmar Durumu :İmar plam içersinde 5 katlı Ayrık Nizam ticaret+ konut alanındadır.

Kıymeti: 487.640,00 TL KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:00 -10:05 arası
  2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:00-10:05 arası

Satış Yeri:  Bingöl Adliyesi Ek Bina. Hükümet Konağı Yanı. İcra Daiesi önü Merkez/BİNGÖL

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bingöl İl, Merkez İlçe. 1075 Ada, 23 Parsel, YENİŞEHİR Mahalle, Akar Sokak Mevkiindeki 7 Nolu Bağımsız Bölüm. Yeni Mahalle Camine 100 metre, Şehir merkezine 10-15 dakika mesafededir. Şehir içi özel araçla ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz 482,88 m2 alana sahip arsa üzerinde bulunan binanın 7 nolu bağımsız bölümlü mesken 4. kattadır. Doğalgaz tesisatı vardır. Bodrum+ zemin + 4 normal katlı olmak üzere toplam 6 katlıdır. Bina betonarmedir. Çatısı ahşap oturmalı saç sıvalı ve boyalı, binanın zemin ve normal katları ise mesken olarak kullanılmaktadır. Meskene isabet eden arsa oranı 482,88 m2 x 175/4780 = 17,68 m2 dir. Taşınmaz, elektrik. ulaşım, alt yapı ve su hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü : 170 m2  Arsa Payı : 175/4780

İmar.Durumu : İmar planı içerisinde 5 katlı bitişik nizam konut alanındadır.

Kıymeti: 204.544,00 TL     KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.

1.Satış Günü : 10/12/2019 günü I0: 15 – 10:20 arası

  1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:15-I0:20 arası

Satış Yeri: Bingöl Adliyesi Ek Bina Hükümet  Konağı Yanı. İcra Dairesi Önü Merkez/BİNGÖL

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Bingöl İl, Merkez İlçe 1075 Ada, 23 Parsel, YENİŞEHİR Mahalle, Akar Sokak Mevkii,  Nolu Bağımsız Bölüm. Yeni Mahalle Camine 100 metre, Şehir merkezine 10-15 dakika mesafededir. Şehir içi özel araçla ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz 482,88 m alana sahip arsa üzerinde bulunan binanın 1 nolu bağımsız bölümlü meskeninde ve 1. kattadır. Doğalgaz tesisatı vardır. Bodrum+ zemin + 4 normal katlı olmak üzere toplam 6 katlıdır. Bina betonarmedir. Çatısı ahşap oturmalı saç sıvalı ve boyalı, binanın zemin ve normal katları ise mesken olarak kullanılmaktadır. Meskene isabet eden arsa oranı 482,88m2 x 175/4780 = 17,68 m2 dir. Taşınmaz, elektrik ulaşım, alt yapı ve su hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü: 170 1112 Arsa Payı : 175/4780

İmar Durumu : İmar planı içerisinde 5 katlı bitişik nizam konut alanındadır.

Kıymeti: 204.544,00 TL KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:30- 10:35 arası
  2. Satış Günü: 07/01/2020 günü 10:30- 10:35 arası

Satış Yeri : Bingöl Adliyesi Ek Bina. Hükümet Konağı Yanı İcra Dairesi Önü Merkez/BİNGÖL

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bingöl İl, Merkez İlçe, 674 Ada, 1 O Parsel, BAHÇELİEVLER Mahalle, M ikmezrası Mevkii, 4 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz, Şehitlik Camii ne 100 metre, şehir merkezine I O-15 dakika mesafededir. Şehir içi özel araçla ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz 680,22  m2 alana sahip arsa üzerinde bulunan 4 nolu bağımsız bölümlü mesken olup zemin kattadır. Doğalgaz tesisatı vardır. Bodrum + zemin + 4 normal katlı olmak üzere toplam 6 katlı yapıdır. Betonarme binadır. Çatısı ahşap oturmalı saç sıvalı ve boyalı, binanın zemin ve normal katları ise mesken olarak kullanılmaktadır. Meskene isabet eden arsa oranı 680,22 m2 x 64/8 70 = 50,04 m2 dir. Taşınmaz, elektrik, ulaşım, alt yapı ve su hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yüzölçümü: 130 m2  Arsa Payı : 64/870

İmar Durumu : İmar planı içerisinde 5 katlı ayrık nizam konut alanındadır.

Kıymeti: 171 .024,00 TL    KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:45- 10:50 arası

2.Satış Günü: 07/01/2020 günü 10:45- 10:50 arası

Satış Yeri : Bingöl Adliyesi Ek Bina. Hükümet Konağı Yanı  İcra Dairesi Önü Merkez/BİNGÖL

Satış şaıtları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. BLı artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.· Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci attırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şaıtıyla en çok aıtırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ( l0) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış

İİK nı.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eş: a ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi. rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ,e giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile ( 15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi ıa”dircie hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2568 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/ 10/2019

Not: iiK. m.127 “İlanın bir sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine teblig olunur. Adresin tapu kayıtlı olmaması halinde “arsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz. Gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.”

NOT: Kdv oranında satış tarihindeki oran baz alınacaktır.

İLAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.